Tag: nguy cơ xuất huyết não

Hút thuốc lá gia tăng nguy cơ xuất huyết não

Những người hút thuốc lá có khả năng xuất huyết não cao gấp gần ba lần so với những người không hút thuốc lá. Đây là kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí quốc tế chuyên khoa