Tag: phòng đột quỵ

Phòng đột quỵ khi dùng thuốc kháng giáp carbimazol

Carbimazol là một thuốc kháng giáp, nhưng không ức chế tác dụng của hormon giáp đã hình thành trong tuyến giáp hoặc có trong tuần hoàn, không ức chế giải phóng hormon giáp cũng không ảnh hưởng đến hiệu quả